GÓI SMILEPOS

Bảng giá SMILEPOS

*Dành cho nhà hàng*

Gói bắt đầu

(Dưới 20 chỗ)
 • iPad
 • Máy in nhãn
 • Két đựng tiền mặt
 • Phần mềm cơ bản
 • 1 máy
 • 1 máy
 • 1 máy

$1500

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ
*Dành cho nhà hàng*

Gói cơ bản

(Dưới 50 chỗ)
 • iPad
 • iPod touch
 • Máy in nhãn
 • Két đựng tiền mặt
 • Phần mềm cơ bản
 • 1 máy
 • 2 máy
 • 2 máy
 • 1 máy

$3000

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ
*Dành cho nhà hàng*

Gói nâng cao

(Trên 50 chỗ)
 • iPad
 • iPod touch
 • Máy in nhãn
 • Két đựng tiền mặt
 • Server PC
 • Phần mềm cơ bản
 • 1 máy
 • 3 máy
 • 3 máy
 • 1 máy
 • 1 máy

$5500

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ

Gói khác

 • Chi phí lắp đặt ban đầu
 • Cấu hình hệ thống

Báo giá riêng

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ
*Dành cho nhà hàng*

Gói bắt đầu

(Dưới 20 chỗ)
 • iPad
 • Máy in nhãn
 • Két đựng tiền mặt
 • Phần mềm cơ bản
 • 1 máy
 • 1 máy
 • 1 máy

$1500

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ
*Dành cho nhà hàng*

Gói cơ bản

(Dưới 50 chỗ)
 • iPad
 • iPod touch
 • Máy in nhãn
 • Két đựng tiền mặt
 • Phần mềm cơ bản
 • 1 máy
 • 2 máy
 • 2 máy
 • 1 máy

$3000

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ
*Dành cho nhà hàng*

Gói nâng cao

(Trên 50 chỗ)
 • iPad
 • iPod touch
 • Máy in nhãn
 • Két đựng tiền mặt
 • Server PC
 • Phần mềm cơ bản
 • 1 máy
 • 3 máy
 • 3 máy
 • 1 máy
 • 1 máy

$5500

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ

Gói khác

 • Chi phí lắp đặt ban đầu
 • Cấu hình hệ thống

Báo giá riêng

Chức năng cơ bản
 • Chức năng tính tiền POS cơ bản
 • Hiển thị dữ liệu doanh thu
 • Chức năng báo cáo
 • Chức năng gửi mail
 • Chức năng handy (của thiết bị order)
 • Chức năng quản lý kho
 • Chức năng server của cửa hàng và toàn bộ các chức năng SmilePOS khác
 • Chi phí khởi tạoKhác(đăng ký sản phẩm,...) và phí giáo dục
Tuỳ chọn
 • Áp dụng chức năng quản lý khách hàng và tích điểm.
 • 300$

※Tham khảo các gói bảo đảm vận hành riêng từng tháng

 • Chi phí thi công
 • Khác

(thi công mạng LAN, hệ thống điện,...)

Liên hệ

Thiết bị bổ sung

Chi phí mua thiết bị và cài đặt ・ Đã bao gồm xác nhận hoạt động

 • iPad

  iPad

  650USD/máy

 • iPod(Thiết bị Order)

  iPod(Thiết bị Order)

  400USD/máy

 • Máy in nhãn

  Máy in nhãn

  400USD/máy

 • Két đựng tiền mặt

  Két đựng tiền mặt

  100USD/máy

 • Server PC

  Server PC

  1300USD

Liên hệ

Chi phí cài đặt thêm

Cài đặt thiết bị đã được chuẩn bị sẵn của khách hàng. Đã bao gồm xác nhận hoạt động.

 • iPad

  iPad

  150USD/máy

 • iPod(Thiết bị Order)

  iPod(Thiết bị Order)

  150USD/máy

 • Máy in nhãn

  Máy in nhãn

  150USD/máy

 • Két đựng tiền mặt

  Két đựng tiền mặt

  100USD/máy

 • Server PC

  Server PC

  300USD

Liên hệ

Vui lòng chọn gói bảo trì vận hành thiết bị hàng tháng

※Vui lòng thanh toán theo đơn vị nửa năm/lần

Gói bắt đầu

$50

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)
 • Hỗ trợ từ xa(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói cơ bản

$100

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)1 lần
 • Hỗ trợ từ xa4 giờ(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói nâng cao

$150

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)2 lần
 • Hỗ trợ từ xa8 giờ(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói kim cương

$250

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)4 lần
 • Hỗ trợ từ xa8 giờ(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói bắt đầu

$50

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)
 • Hỗ trợ từ xa(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói cơ bản

$100

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)1 lần
 • Hỗ trợ từ xa4 giờ(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói nâng cao

$150

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)2 lần
 • Hỗ trợ từ xa8 giờ(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

Gói kim cương

$250

Chức năng cơ bản
 • Ngày thường, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-17:30)
 • Ngày thường vào buổi tối, hỗ trợ qua mail và điện thoại(18:00~22:00)
 • Ngày nghỉ, hỗ trợ qua mail và điện thoại(8:00-22:00)
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí(số lần hỗ trợ tận nơi/2 tiếng - 1 lần)4 lần
 • Hỗ trợ từ xa8 giờ(thời gian đối ứng)
 • Chi phí hỗ trợ tận nơi khi phát sinh thêm
 • ※(2 tiếng/ 1 ngày)50USD/lần
 • ※Trường hợp ngoài phạm vi 10km chi phí vận chuyển được tính riêng 5$/10km
 • Chức năng quản lý khách hàng và tích điểm 30USD
Liên hệ

※Chúng tôi có thể chỉnh sửa các gói bảo đảm vận hành thiết bị hàng tháng theo nội dung yêu cầu của quý khách. Đừng ngần ngại, hãy thảo luận với chúng tôi.